ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА NOOKBULGARIA.COM

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Оникс Трейд 73″ООД ( NOOKBULGARIA.COM) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.NOOKBULGARIA.COM и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от  NOOKBULGARIA.COM (Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите на  NOOKBULGARIA.COM, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

“Оникс Трейд 73″ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: с. Брестник, общ. Родопи,, обл. Пловдив, ул. Оборище 3; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 200332296, телефон за контакт +359 899 851 855 / email: onyxtrade73@abv.bg / www.NOOKBULGARIA.COM

Условия за използване на Сайта на NOOKBULGARIA.COM
С извършването на регистрация на Сайта, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

• Информационните услуги на Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани”.  NOOKBULGARIA.COM не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

•  NOOKBULGARIA.COM не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща ( http://www.NOOKBULGARIA.COM/profile)

•  NOOKBULGARIA.COM не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

• Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ в “Оникс Трейд 73″ООД към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи,  NOOKBULGARIA.COM уведомява потребителите, направили поръчка през Сайта за възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.

• Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като NOOKBULGARIA.COM се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането Потребителя на съобщението за потвърждение на поръчката. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Потребителят следва да се свърже с онлайн сътрудник на NOOKBULGARIA.COM , на посочените данни за контакт (+359 899 851 855 / email: onyxtrade73@abv.bg) ,  до изпращането на поръчката за изпълнение. След получаването на последващото известие за потвърждаването и  изпълнението на поръчката, промени не могат да бъдат извършвани.

• За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата.  NOOKBULGARIA.COM  не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.

• При регистрацията на Сайта, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. С извършването на успешна регистрация, Потребителят дава изричното си съгласие, чрез формата при регистрация на Сайта, с тях да се свързват трети лица, включително, но не само куриери и други, с цел уточняване на детайли относно направена поръчка и последващата доставка на стоката.

• Продавачът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

С извършването на регистрация на Сайта и с поставяне на отметка срещу полето „ Ние имаме нужда от Вашето съгласие, за да обработваме личните Ви данни в съответствие с новия Регламент!“, Потребителят потвърждава и декларира следното:

•  Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от  NOOKBULGARIA.COM  и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки, Други търговци и др., за маркетингови и рекламни цели и анализи на NOOKBULGARIA.COM или други лица, участие в игри, промоции и томболи, организирани от  NOOKBULGARIA.COM  както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

• Да получава информация, чрез предоставените данни за контакт, търговски съобщения за продукти и услуги на  NOOKBULGARIA.COM и/или текущи активности, маркетинг и промоционални съобщения  и/или за целите на маркетингови проучвания и събирането на информация, като в случай че не желае да получава такава информация, Потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

В случай, че Потребителят не маркира някое от празните полета, извършването на регистрация на Сайта няма да бъде възможно.

Защита на личните данни.

• “Оникс Трейд 73″ООД, ЕИК 200332296, в качеството си на Администратор на лични данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

Искате да върнете стока? Няма проблем!

Ние се стараем, нашите клиенти да остават доволни от обслужването на NOOKBULGARIA.COM, за това предлагаме удобна система за връщане на стоките. За тази цел е нужно да се направят няколко стъпки:

Моля, посетете:

 

Смяна и връщане

Потребителят следва да изпрати на NOOKBULGARIA.COM или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал  NOOKBULGARIA.COM за отказа си от договора на един от посочените адреси ( https://www.NOOKBULGARIA.COM)

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на  NOOKBULGARIA.COM преди изтичането на 14-дневния срок и на един от посочените адреси ( https://www.NOOKBULGARIA.COM).

 

Уважаеми клиенти, цените на NOOKBULGARIA.COM се обновяват на всеки един час. Възможно е несъответствие с цените в магазините. Всички цени са за покупки онлайн. ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Оникс Трейд 73″ООД ( NOOKBULGARIA.COM) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.NOOKBULGARIA.COM и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от  NOOKBULGARIA.COM (Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите на  NOOKBULGARIA.COM, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

“Оникс Трейд 73″ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: с. Брестник, общ. Родопи,, обл. Пловдив, ул. Оборище 3; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 200332296, телефон за контакт +359 899 851 855 / email: onyxtrade73@abv.bg / www.NOOKBULGARIA.COM

Условия за използване на Сайта на NOOKBULGARIA.COM
С извършването на регистрация на Сайта, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

• Информационните услуги на Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани”.  NOOKBULGARIA.COM не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

•  NOOKBULGARIA.COM не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща ( http://www.NOOKBULGARIA.COM/profile)

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА NOOKBULGARIA.COM
С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА NOOKBULGARIA.COM, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ НА ТЪРГОВЕЦА, ДОСТЪПНИ НА NOOKBULGARIA.COM ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на NOOKBULGARIA.COM са следните:

България, с. Брестник, общ. Родопи,, обл. Пловдив, ул. Оборище 3; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 200332296

Тел. : +359 899 851 855 / email: onyxtrade73@abv.bg / www.NOOKBULGARIA.COM

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_bg.htm)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел.: 02/9330565, 0700 111 22
интернет страница www.kzp.bg; e-mail: info@kzp.bg