Защита на личните данни

1.Тази декларация за поверителност определя правилата за обработка на личните данни, получени чрез онлайн магазина NOOKBULGARIA.COM (наричан по-долу “Онлайн магазин”).

 

2. Собственик и администратор на данните е “Оникс Трейд 73″ООД със седалище във с. Брестник, общ. Родопи,, обл. Пловдив, ул. Оборище 3; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 200332296, телефон за контакт +359 899 851 855 / email: onyxtrade73@abv.bg / www.NOOKBULGARIA.COM, наричан по-долу “Оникс Трейд 73″ООД.

 

3. Личните данни събрани от “Оникс Трейд 73″ООД чрез Онлайн магазина се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните), известен също като GDPR.

 

4. “Оникс Трейд 73″ООД отделя особено внимание на зачитането на поверителността на клиентите, които посещават Онлайн магазина.

 

1. Обработка на лични данни, цели и правно основание

“Оникс Трейд 73″ООД събира информация за физически лица, извършващи правни сделки, които не са пряко свързани с тяхната дейност, физически лица, извършващи стопанска или професионална дейност от свое име и физически лица, представляващи юридически лица или организационни единици, които не са юридически лица, на които законът предоставя правоспособност, професионални услуги, наричани по-долу колективно Клиенти.

 

 2. Личните данни на клиентите се събират в случай на:

  • регистриране на акаунт в Онлайн магазина, за да създадете личен профил и да го управлявате.Правно основание: необходимост от изпълнение на договора за предоставяне на услугата “Акаунт” (член 6, параграф 1, буква б) от ГДРП);
  • поръчка в Онлайн магазина с цел договор за продажба. Правно основание: необходимост за изпълнението на договора за продажба (член 6, параграф 1, буква б) от ГСРП);
  • абоманемент за информационен бюлетин (Newsletter)

3. В случай на регистрация на акаунт, клиентът предоставя:

  • а) Имейл адрес
  • b) Данни за адрес:
  • c) Пощенски код и местоживеене
  • d) Държава
  • e) Улица, вход и номер
  • f) Име и фамилия
  • g) Телефонен номер

5. При регистраране на акаунт в Онлайн магазина, клиентът задава индивидуална парола за достъп до него.

Клиентът може да промени паролата по-късно, при условията, описани в §6.

6. В случай на поръчка в онлайн магазина, клиентът предоставя следните данни:

a) Имейл адрес

b) Данни за адрес:

c) Пощенски код и местоживеене

d) Държава

e) Улица, вход и номер

f) Име и фамилия

g) Телефонен номер

7.Бюлетин 

В случай на използване на услугата Бюлетин (Newsletter), клиентът предоставя еднократно своя имейл адрес.

8. Допълнителна информация

Когато използвате уебсайта на онлайн магазина, може да бъде събрана допълнителна информация, по специално: IP адреса, зададен на компютъра на клиента или външния IP адрес на доставчика на интернет, име на домейн, тип браузър, време за достъп, тип операционна система.

9. Данни за линкове и връзки

От клиентите също така могат да бъдат събрани данни за линкове и връзки, в които влизат или извършват други дейсноти в Онлайн магазина. Правно основание – легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква е) от RODO), състоящ се в улесняване на използването на електронни услуги и подобряване на функционалността на тези услуги.

10. Функционалност в онлайн магазина

Някои предоставени от клиента данни могат да бъдат обработени като част от използване на функционалността в Онлайн магазина, като например: име, фамилия, данни относно използването на услуги.

11.Личните данни, предоставени на “Оникс Трейд 73″ООД

Личните данни, предоставени на “Оникс Трейд 73″ООД доброволно им се дават във връзка със сключени договори за продажба или предоставяне на услуги чрез уебсайта на магазина. Ако не е подадена необходимата информация във формуляра в процеса на регистрация,прави невъзможно създаването на клиентски акаунт, а в случай на поръчка без регистрация на клиентски акаунт, това ще попречи на подаването и изпълнението на поръчката на клиента.

2. На кого се поверяват данните и колко дълго се съхраняват

1. Личните данни на клиенти се предоставят на доставчиците на услуги, използвани от “Оникс Трейд 73″ООД докато сте в Онлайн магазина. Личните данни, които се предоставят на доставчиците на услуги, зависят от договорните условия или подлежат на инструкциите на “Оникс Трейд 73″ООД по отношение на целите и методите на обработка на данни (обработващи обекти) или самостоятелно определят целите и методите на тяхната обработка (администратори).

 

а) “Оникс Трейд 73″ООД използва доставчици, които обработват лични данни само по искане на

“Оникс Трейд 73″ООД Те включват доставчици на хостинг услуги, предоставяне на маркетингови системи, системи за анализ на трафика в онлайн магазина, системи за анализ на ефективността на маркетинговите кампании.

 

b) Администратори. “Оникс Трейд 73″ООД използва доставчици, които не действат само по инструкции, а сами определят целите и методите за използване на личните данни на клиентите. Те предоставят електронни платежни услуги.

 

2. Местоположение. Доставчикът на услуги се намирав България.

 

3. Личните данни на клиентите се съхраняват:

 

а) В случай, че има съгласие за обработка на личните данни, те се обработват от “Оникс Трейд 73″ООД толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на договора. Освен ако специална клауза не предвижда друго, срокът на давност е десет години. Съгласието за маркетингови предложения е валидно в срок до 4 години или до отмяна.

 

4. В случай на извършена попукпа от Онлайн магазина, в зависимост от избора на клиента, личните данни могат да бъдат прехърлени на следните лица, за доставка на поръчаните стоки:

а) куриерски фирми

5. Данни могат да бъдат използвани и с цел да се предостави на клиентите по-добро обслужване, анализ на статистическите данни и адаптиране на онлайн магазина към предпочитанията на клиентите, както и администрирането на онлайн магазина.

 

6. Ако клиентът се абонира за бюлетин (Newsletter) на неговия имейл адрес “Оникс Трейд 73″ООД ще изпраща електронни съобщения, съдържащи търговска информация за промоции и нови продукти, налични в онлайн магазина.

 

7. “Оникс Трейд 73″ООД, в случай, че му бъде отправена молба, предоставя лични данни на упълномощени държавни органи, по-специално на Пркуратурата, Полицията, Председателя на Комисията за защита на личните данни, Председателя на службата за защита на конкуренцията и други оторизирани органи.

 3 Механизъм на „ cookies“, IP adress

1.Онлайн магазинът използва т.н. „cookies“ или бисквитки. Това са малки текстови файлове, записани от “Оникс Трейд 73″ООД на крайното устройство на лицето, посещаващо онлайн магазина, ако уеб браузърът го позволява. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на домейна, от който идват, тяхното време на „изтичане“ и индивидуален, произволно избран номер, идентифициращ този файл. Информацията, събрана чрез файлове от този тип, се използва за възможно най-добро приспособяване на “Оникс Трейд 73″ООД към изискванията на клиентите. Така клиентите могат да получат информация за индивидуални предпочиатания към продукти и с помощта на „бисквитките“ може да се отговори на техните нужди. „Бисквтките“ също предоставят възможност за разработване на обща статистика за посещенията на представените продукти в онлайн магазина.

2. “Оникс Трейд 73″ООД използва два вида „бисквитки“

а) Краткотрайни бисквитки – информацията от тях се изтрива веднага след завършване на посещението на сайта. Механизмът на тези бисквитки не позволява събирането на никакви лични данни или поверителна информация от компютъра на клиента

b) Дълготрайни бисквитки – остават съхранени в устройството на клиента и остават там, докато не изтекат или не бъдат изтрити.

3. “Оникс Трейд 73″ООД използва „бисквитки“ с цел:

а) Удостоверяване на клиента в онлайн магазина и осигуряване на сесията на клиента (след влизане в системата) , благодарение на което, клиентът не трябва да въвежда отново данните си за вход и парола на всяка подстраница в онлайн магазина.

b) Анализ и създаване на анонимни статистически данни, които спомагат да се разбере как клиентът използва сайта на магазина, което спомага за подобряване на неговата структура и съдържание.

4. “Оникс Трейд 73″ООД използва външни „бисквитки“ с цел:

а) Събиране на общи и анонимни статични данни посредством аналитични инструменти на Google Analytics (външен администратор на “бисквитки”: Google Inc. със седалище в САЩ);

5. Механизмът на „бисквитките“ е напълно безопасен за клиентите на онлайн магазина. Въпреки това, в своите браузъри клиентите имат възможност да ограничават или деактивират достъпа на “бисквитките” до компютрите. Ако използвате тази опция, ще можете да използвате онлайн магазина, освен функциите, които изискват “бисквитки”.

6. По-долу представяме как можете да промените настройките на популярните уеб браузъри при използването на “бисквитки”:

а) Браузър Internet Explorer;

b) Браузър Microsoft EDGE;

c) Браузър Mozilla Firefox

d) Браузър Chrome

e) Браузър Safari

f) Браузър Opera

7. “Оникс Трейд 73″ООД може да събира IP адреси на клиентите.

8. Онлайн магазинът съдържа връзки към други уеб сайтове. “Оникс Трейд 73″ООД не носи отговорност за практиките за поверителност, приложими към тях.

4 Права на субектите, предоставящи данни

1. Право на отказ от съгласие

а) Клиентът има право да оттегли всяко съгласие, дадено на “Оникс Трейд 73″ООД

b) Оттеглянето на съгласие влиза в сила незабавно

c) Оттеглянето на съгласието не засяга обработката, извършена от “Оникс Трейд 73″ООД в съответствие със закона преди оттеглянето му

d) Оттеглянето на съгласието не води до негативни последици за клиента, но може да попречи на по-нататъшното използване на услуги или функционалност

2. Право на възражение срещу обработката на данни

а) Клиентът има право да възрази по всяко време – по причини свързани с конкретна ситуация при обработването на личните му данни. Ако оттеглите съгласието си за обработка на лични данни, те ще бъдат заличени или заменени с анонимни.

b) В случай, че клиентът счита, че онлайн магазинът извършва обработка на личните данни в противоречие със защитата на личните данни, клиентът може да изисква отрстраняване на възникналото положение. Също така може да изисква и поправка или заличаване на личните данни

c) Ако възражението на клиента се окаже оправдано и “Оникс Трейд 73″ООД няма да има различно правно основание за обработка на личните данни, личните данни на клиента ще бъдат премахнати.

3. Правото за премахване на личните данни

а) Клиентът има право да поиска премахването на всички или някои лични данни

b) Клиентът има право да поиска изтриването на лични данни, ако:

а. личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени;

b.възразява срещу използването на личните данни за маркетингови цели

c. личните данни се използват неправомерно

d. личните данни трябва да бъдат премахнати, с цел да се спазѝи правното задължение, предвидено от ЕС

c) Въпреки искането за изтриване на лични данни, във връзка с повдигане на възражения или отнемане на съгласие, “Оникс Трейд 73″ООД могат да запазят определени лични данни дотолкова, доколкото обработването е необходимо за установяване, утвърждаване или защита на искове, както и да спазва правно задължение, изискващо обработка съгласно правото на ЕС или правото на държавата членка, където оперира “Оникс Трейд 73″ООД. Това важи по-специално за лични данни, включващи: име, фамилия, имейл адрес или допълнително адреса / адреса на кореспонденцията, номера на поръчката, както и кои данни се съхраняват за целите на разглеждането на жалби и искове, свързани със сключени договори за продажба или предоставяне на услуги.

4. Право на ограничаване на личните данни

а) Клиентът има право да поиска ограничаване на обработката на личнити си данни. Подаването на искане, докато се вземе предвид, възпрепятства използването на определени функции или услуги, чието използване ще включва обработката на данните, обхванати от искането. “Оникс Трейд 73″ООД няма да изпраща никакви съобщения, включително маркетингови съобщения.

b) Клиентът има право да поиска ограничение на използването на лични данни в следните случаи:

а. Когато се поставя под въпрос истинността на личните данни – тогава “Оникс Трейд 73″ООД ограничава използването им за времето, необходимо за проверка на точността на данните, но не повече от 7 дни;

b. Когато обработката на данни е незаконосъобразна, но вместо изтриване, клиентът изисква ограничаване на използването на данните.

c. Когато личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или използвани, но са необходими на клиента за установяване, заверяване или защита на искове;

d. Когато клиентът възразява срещу използването на данните си – тогава ограничението настъпва за времето, необходимо да се прецени дали – поради специалната ситуация – защитата на интересите на клиента, правата и свободите превишават интересите, които администраторът изпълнява при обработката на личните данни на клиента.

5. Право на достъп до данните

а) Клиентът има право да получи от администратора потвърждение дали обработва лични данни и ако случаят е такъв:

а. търси достъп до личните си данни

b. изисква копие от личните си данни

6. Право на промяна на данните

а) Клиентът има право да поиска от Администратора незабавна корекция на личните си данни, ако информацията за тях е неправилна. Вземайки предвид целите на обработката, клиентът, за чиито данни се отнася поправката, има право да поиска допълване на непълни лични данни, включително чрез подаване на допълнителна декларация, насочвайки заявката към електронния адрес в съответствие с § 7 от Декларацията за поверителност.

7. Право за прехвърляне на данни

а) Клиентът има право да получи личните си данни, които той предоставя на Администратора, и след това да ги изпрати на друг, избран от него администратор на лични данни. Клиентът има също така правото да изисква личните данни да се изпращат от администратора директно до такъв администратор, ако това е технически възможно. В този случай Администраторът ще изпрати личните данни на Клиента под формата на файл във формат csv, който е широко използван, машинно четен формат, който позволява изпращането на получените данни на друг администратор на лични данни.

8. Клиентът може да подаде жалби до администратора, запитвания и искания относно обработката на личните му данни и упражняването на правата му.

9. Клиентът има право да поиска от “Оникс Трейд 73″ООД да предостави копия от стандартни договорни клаузи, като структурира запитването по начина, определен в § 7 от Политиката за поверителност.
10. Клиентът има право да подаде жалба до председателя на Службата за защита на личните данни в нарушение на правата му за защита на личните данни или други права.

 

 5 Услуги, съобразени с вашите предпочитания и интереси (профилиране)

1. Профилирането означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, която включва използването на лични данни, за да се преценят някои от личните фактори на клиента и по-специално да се анализират или прогнозират аспектите на ефектите от работата на това лице, икономическата му ситуация, здравето, личните предпочитания, интересите, поведението, местоположението.

2. Личните данни на клиентите могат да бъдат обработвани автоматично (профилиране), което няма да доведе до каквито и да е правни последици.

3. Профилирането на лични данни от “Оникс Трейд 73″ООД се прави, за да обработва данните на клиентите по автоматизиран и ръчен начин, като ги използва, за да оцени определена информация за клиентите, по-специално да анализира или прогнозира личните предпочитания и интереси.

4. За да достигне до клиента чрез маркетингови съобщения чрез уебсайта на оналйн магазина

5.”Оникс Трейд 73″ООД, използва собствени механизми за „бисквитки“, за да изтегля информация за дейността на клиента в уебсайта на онлайн магазина. Подробности относно използването на “бисквитки” можете да намерите в §3.

 6. Управление на сигурността – парола

1. “Оникс Трейд 73″ООД осигурява на клиентите си сигурна и шифрирана връзка при изпращане на лични данни и при влизане в клиентския профил на уебсайта. “Оникс Трейд 73″ООД използва SSL сертификат, издаден от една от водещите световни компании в областта на сигурността и криптирането на данни, предавани чрез интернет.

2. В случай, че Клиентът, който има профил в магазина, е забравил паролата за достъп, Онлайн магазинът ви позволява да генерирате нова парола. “Оникс Трейд 73″ООД не изпраща напомняне за парола. Паролата се съхранява в базата данни в криптирана форма по начин, който не позволява четенето й. За да генерирате нова парола, моля, въведете своя имейл адрес във формата, който е на разположение под връзката “Напомни паролата”, предоставена във формуляра за вход за профила в Онлайн магазина. Новата парола ще бъде автоматично изпратена на адреса за електронна поща, предоставен по време на регистрацията или запазен при последната промяна в профила на клиента.

3. “Оникс Трейд 73″ООД никога не изпраща кореспонденция, включително електронна кореспонденция, с искане за предоставяне на данни за вход, по-специално парола за достъп до профила на Клиента.

 7 Промени в политиката за поверителност

1. Политиката за поверителност може да подлежи на промяна, за която “Оникс Трейд 73″ООД ще информира клиентите си 7 дни предварително.

2. Въпросите, свързани с Декларацията за поверителност, трябва да бъдат насочени към: onyxtrade73@abv.bg

3. Последна промяна: 03/09/2019